Kiedy stosować szynę wymiany danych ESB

27.06.2018 Angelika Siczek
szyna ESB przy dużej ilości danych

Przed przystąpieniem do wdrożenia zdefiniuj najważniejsze problemy i wąskie gardła oraz przeanalizuj obecną sytuację, koniecznie sprawdź jakie występują problemy w przepływie informacji przy obecnie wykorzystywanej infrastrukturze. Podstawą do wdrożenia zawsze jest konkretny cel, najczęściej jest nim usprawnienie przepływu informacji pozwalające na lepszą prezentację danych oraz ich analizę. Szyna ESB (Enterprise Service Bus) nie jest wyłącznie mechanizmem do przesyłania danych – wachlarz jej zastosowań jest zdecydowanie większy. Szyna wymiany danych z jednej strony wprowadza pewną elastyczność w wymianie danych pomiędzy systemami, z drugiej pozwala na ich uporządkowanie i właściwą segmentację. Warunkiem jest jednak poprawne i przemyślane jej wdrożenie, w przeciwnym razie może wpłynąć na powstanie wysokich kosztów utrzymania oraz modyfikacji. Etap planowania wdrożenia szyny jest zatem najważniejszy i nie powinien zostać pomijany. Właściwe określenie celów oraz zakresu i sposobu wymiany danych będzie później rzutowało na funkcjonowanie wszystkich systemów przedsiębiorstwa.

Jak przygotować się do wdrożenia szyny

Najważniejszą rzeczą przy wdrożeniu szyny ESB jest wykonanie analizy oraz opracowania modelu informacyjnego firmy, mówiącego o tym jakie informacje są tworzone i przechowywane oraz jaki jest cel ich wykorzystywania w przedsiębiorstwie. Należy ustalić gdzie znajdują się dane źródłowe tzw. wejściowe, a gdzie wykorzystywane są ewentualne powielone dane. W kolejnym etapie konieczna jest systematyzacja i hierarchizacja procesu, wraz z określeniem którzy użytkownicy do jakich danych będą mieli dostęp. Analiza dodatkowo powinna być poparta optymalizacją pozwalającą na zdiagnozowanie rzeczywistych problemów przedsiębiorstwa oraz odkrycie nieużywanych lub dublujących się funkcjonalności. Efektem powyższych analiz i przygotować powinno być stworzenie dokumentacji, która przy odpowiednim poziomie utrzymania i aktualizacji może posłużyć nam również w przyszłości przy innych działaniach optymalizacyjnych.

Jak przebiega wdrożenie szyny ESB

Upraszając temat wdrożenie szyny ESB polega na podłączeniu wielu systemów przechowujących dane do jednego punktu, odpowiedzialnego za wymianę informacji pomiędzy komponentami. Mimo, iż brzmi to prosto wdrożenie szyny wymiany danych jest procesem bardzo skomplikowanym, integracja wymaga bowiem stworzenia specjalnych adapterów i API dla każdego komponentu podlegającego integracji. Podczas etapu planowania przygotowuje się scenariusze komunikacji, definiujące późniejszą strukturę systemu. Podczas wdrożenia najważniejsze jest unikanie bałaganu architektonicznego, który może wyniknąć z braku spójnego systemu IT. W związku z powyższym zaleca się staranne przemyślenie podczas kupowania czy dodawania kolejnych komponentów czy aplikacji do systemu IT, w przeciwnym wypadku wdrożenie szyny ESB może stać się bezzasadne.

szyna wymiany danych esb

Przesłanki do wdrożenia szyny wymiany danych

Korzystanie z dużej liczby aplikacji

Wykorzystanie ESB ma największy sens w momencie posiadania skomplikowanego systemu IT w przedsiębiorstwie, gdy mamy do czynienia z dużą ilością wykorzystywanych aplikacji posiadających różnorodną konfigurację, wieloma integracjami i zaawansowaną konwersją danych. Szczególnym powodem wykorzystania może być posiadanie starych systemów, nie posiadających właściwych interfejsów do wymiany informacji z nowoczesnymi systemami np. typu SaaS.

Udostępnianie informacji podmiotom zewnętrznym

Szyna wymiany danych świetnie sprawdza się w sytuacji, gdy udostępniasz informacje zewnętrznym podmiotom lub systemom. Dzięki ESB możemy sprawnie wystawiać nowe interfejsy do komunikacji czy też udostępniać dotychczasowe. Dodanie nowej usługi jest stosunkowo szybkie, łatwiej jest też je modyfikować czy kontrolować.

Konieczność integracji wielu różnorodnych systemów IT

W przypadku wykorzystywania jednego protokołu wymiany danych wdrożenie ESB nie przyniesie organizacji wielu korzyści. Do obsługi prostej wymiany danych z wykorzystaniem protokołów np. SOAP czy REST zazwyczaj nie jest konieczne wykorzystanie tak rozbudowanego narzędzia jak szyna wymiany danych, ponieważ sama komunikacja nie jest wówczas skomplikowana i do tego jest prosta w realizacji. W przypadku jeżeli korzystamy jednak z wielu różnych technologii np. http oraz JMS czy też innych protokołów sama komunikacja staje się dużo bardziej skomplikowana. Warto wówczas rozważyć wdrożenie szyny wymiany danych ESB. Wpłynie to na znaczne uproszczenie samej komunikacji obniżając koszt i zwiększając elastyczność architektury systemu wymiany informacji.

Pojawiają się problemy z utrzymaniem i wdrażaniem nowych integracji

Jest to jedna z ważniejszych przesłanek do wdrożenia szyny. W przypadku gdy system jest niewydajny wdrożenie szyny wymiany danych pozwala na uporządkowanie struktury wymiany informacji i dzięki temu docelowo znacznie obniża koszty utrzymania systemu. Ważne aby wdrożenie rozwiązania wynikało z realnych potrzeb. Nie ma sensu tworzyć rozwiązań na przyszłość. Projekt nowej architektury powinien powstawać w oparciu o realne procesy występujące w danym momencie w przedsiębiorstwie, działanie na przyszłość może wpłynąć na powstawanie niepotrzebnych kosztów i stworzyć system w którym znaczna część funkcjonalności nie będzie nigdy wykorzystywana.

Występuje potrzeba integracji więcej niż dwóch aplikacji

Wykorzystanie ESB ma sens w przypadku integracji trzech lub większej ilości aplikacji, przy czym ważne jest aby nie integrować wszystkich systemów naraz lecz maksymalnie 3-4 systemów, a następnie sukcesywnie dodawać kolejne, co pozwoli na stopniowe rozwiązywanie pojawiających się problemów i efektywniejszą realizację całego systemu.

Co przemawia za opłacalnością wdrożenia?

Szyna wymiany danych jest rozwiązaniem pozwalającym na osiągniecie niezwykłej elastyczności oraz efektywne rozwijanie komunikacji pomiędzy systemami. Skalowalność rozwiązania pozwala dodawanie, usuwanie oraz zmianę poszczególnych systemów występujących w architekturze bez konieczności unieruchamiania pozostałych. Dzięki jej wykorzystaniu  nie ma konieczności tworzenia za każdym razem wszystkich integracji po kolei, a jedynie wystarczy wpiąć dodatkowy system do dotychczasowej architektury. Szyna ESB porządkuje sposób wymiany informacji i pozwala na lepszą kontrolę danych oraz utrzymywanie, modyfikowanie i zarządzanie systemami w przedsiębiorstwie. Warto wiedzieć, że szyna nie jest oprogramowanie, które zainstalujemy na serwerze i po prostu będzie działać, jej wdrożenie zawsze powinno być poprzedzone dogłębną analizą wymagającą dużego zaangażowania pracowników przedsiębiorstwa. Dzięki odpowiednio przemyślanemu wdrożeniu szyna stanie się centrum wymiany informacji i podstawą architektury każdego przedsiębiorstwa, posiadającego wiele systemów wymieniających pomiędzy sobą informację.

Cyfrowe newsy / Bądź na bieżąco

Od początku 2022 roku wchodzimy w skład Unity Group. Teraz zapisując się do naszego newslettera, będziesz na bieżąco z informacjami całej naszej organizacji.

  Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na wysyłkę newslettera przez Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

  *Wymagane

  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: