Największe problemy Magento 2 i sugestie rozwiązań – część 1

31.12.2020 Angelika Siczek
kobieta zastanawiająca się nad problemami w Magento

Magento to niepodważalnie jedna z najbardziej zaawansowanych i niezwykle chętnie wybieranych platform e-commerce. Jednak jak w każdym narzędziu IT także na tej platformie pojawiają się czasem trudności w jej technicznej  obsłudze oraz kwestie przysparzające wątpliwości programistów. Poniżej prezentujemy najważniejsze, budzące wątpliwość elementy oprogramowania Magento 2 wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Największe problemy Magneto 2 i sugestie rozwiązań - część 1

Jak rozwiązywać problemy z Cronem w Magento 2

Pierwszym elementem w Magento 2, który nie zawsze działa, tak jak byśmy tego chcieli, jest Cron. Mogą pojawiać się różnorodne problemy, które uniemożliwiają prawidłowe działanie tej usługi. Jakie?

Jeśli podczas instalacji Magento 2 napotkasz następujące sytuacje, może to wskazywać na problemy z Cronem:

1. Próbujesz uruchomić aktualizację lub inne uaktualnienie funkcji, jednak pozostaje ono stale w stanie oczekiwania. 
2. Pojawia się komunikat o błędzie dotyczący ustawienia PHP $ HTTP_RAW_POST_DATA, a co więcej, prawidłowe ustawienie nie pomaga.
3. Sprawdzenie gotowości Crona prowadzi do awarii.
4. Test gotowości PHP nie wyświetla PHP.
5. Twój administrator Magento zgłasza Ci nieprawidłowe indeksatory.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Przede wszystkim musisz dowiedzieć się, czy Cron w ogóle  działa i czy jest poprawnie skonfigurowany. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się na serwerze Magento jako właściciel systemu plików.
2. Poszukaj następującego pliku:

 ls -al <magento_root>/var/.setup_cronjob_status

Jeśli taki plik istnieje, oznacza to, że w przeszłości był co najmniej jeden pomyślnie uruchomiony Cron. Jeśli plik nie istnieje, Cron nie działa lub Magento nie jest zainstalowane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Crona, zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami roota i użyj następującego polecenia:

crontab -u <Magento file system owner name> -l

 Jeśli w Twoim przypadku nie ma Crontab dla użytkownika, zobaczysz następujący komunikat:

no crontab for magento_user

Jeśli Cron istnieje, możesz odkryć następujące fakty niezbędne do dalszego rozwiązywania problemów z Cronem Magento 2:

1. Twój plik binarny PHP.
2. Twoje skrypty Cron Magento i ścieżki do nich.
3. Lokalizację Twoich dzienników Cron.

W czym pomogą Ci te informacje? Z pewnością w rozwiązaniu pojawiających się problemów.

Wskazówki do rozwiązywania problemów z Cronem w Magento 2

Co dzieje się, jeśli rozwiązanie Crontab nie jest konfigurowane jako pierwsze? Warto przestrzegać oficjalnych instrukcji dotyczących konfiguracji Magento 2 Cron. Jeśli wszystko jest zrobione poprawnie, a Twoja instalacja spełnia wymagania platformy, nie napotkasz żadnych trudności.

Co zrobić, jeśli Twój Magento 2 Cron działa z nieprawidłowego pliku binarnego PHP? Zacznijmy od wytłumaczenia, czym jest „niepoprawny” plik? To plik binarny PHP różniący się od tego związanego z wtyczką serwera WWW. Zwykle prowadzi to do różnych błędów ustawień PHP. W takiej sytuacji musisz ustawić te same ustawienia PHP zarówno dla wiersza poleceń PHP, jak i dla wtyczki serwera WWW PHP. Odpowiedni przewodnik dotyczący konfiguracji PHP znajdziesz na stronie usługodawcy.

Rozwiązania dla Crona działającego z błędami są bardzo różne. Każde polecenie należy uruchamiać ręcznie, aby wyświetlić komunikaty o błędach, które mogą być pomocne w diagnozowaniu problemu. Warto więc za każdym razem poszukać odpowiednich informacji – przewodnika na każdy osobny temat. Dzięki temu w szybki sposób zidentyfikujesz problem i znajdziesz jego rozwiązanie.

Pamiętaj też, że konieczne jest uruchomienie Crona co najmniej dwa razy na zadanie. Dlaczego? Po pierwsze, ustawiasz go w kolejce i po drugie, wykonujesz to.

Jak naprawić sprzeczne zależności komponentów w Magento 2

Sprzeczne/skonfliktowane zależności komponentów to kolejny częsty problem Magento 2. Jeśli wyświetli Ci się komunikat o błędzie „Znaleźliśmy sprzeczne zależności komponentów”, to znaczy, że właśnie z tym, co prezentujemy poniżej, masz do czynienia.

Odpowiedni komunikat o błędzie zwykle wygląda następująco:

1. Znaleźliśmy sprzeczne zależności komponentów.
2. Próbujesz zaktualizować pakiet(y) magento/module-sample-data do wersji 1.0.0-beta
3. Wykryliśmy konflikty z następującymi pakietami:
magento / sample-data wersja 0.74.0-beta15. Spróbuj zaktualizować go do jednej z następujących wersji pakietu: 0.74.0-beta16, 0.74.0-beta14, 0.74.0-beta13, 0.74.0-beta12, 0.74.0-beta11, 0.74.0-beta10, 0.74 .0-beta9, 0.74.0-beta8 lub do 0.74.0-beta7.

Komunikat ten może się nieco różnić w zależności od różnych warunków. Jeśli chodzi o przyczynę problemu, komunikat o błędzie pojawia się tylko wtedy, gdy Composer nie wie, które komponenty zainstalować lub zaktualizować.

Jak rozwiązać ten problem?

Ponieważ istnieją dwa scenariusze, które mogą powodować konflikt, określ ten, który pasuje do Twojej sytuacji najbardziej i wybierz poprawne rozwiązywanie problemów z Magento 2.

Możesz zdecydować się na:

1. Aktualizację Magento

Użytkownicy, którzy aktualizują Magento Commerce Cloud, rozwiązują konfliktowe zależności komponentów w Magento 2, sprawdzając klucze używane do procedury. Powinny zostać wygenerowane z właściwego konta e-mail, aby pomyślnie przeprowadzić aktualizację. Powinieneś także sprawdzić uprawnienia dotyczące ich zgodności z wymaganiami aktualizacji Magento.

2. Niezgodność z rozszerzeniami innych firm

Niestety moduły innych firm mogą prowadzić do konfliktów zależności komponentów w Magento 2. Problem pojawia się, jeśli wtyczki zależą od wcześniejszych komponentów Magento niż te, które właśnie zainstalowałeś.

Możesz więc spróbować poszukać obsługiwanych wersji, na których polegają Twoje moduły uruchomienia aktualizacji. Wymagane wersje są dostępne w pliku JSON w require lub require-dev obiektu.

Następnie spróbuj sprawdzić gotowość. Jeśli Ci się nie uda, zapoznaj się z komunikatem o błędzie w celu uzyskania dalszych informacji. Możesz również skontaktować się z dostawcą rozszerzenia, aby uzyskać dalszą pomoc. Jednocześnie do Twojej dyspozycji są również fora społecznościowe, na których z pewnością znajdziesz użytkowników, borykających się z podobnymi problemami.

Jak naprawić problemy z kopią zapasową w Magento 2?

Poniżej prezentujemy możliwe rozwiązania najczęstszych problemów z tworzeniem kopii zapasowych, które występują w Magento 2.

Kopia zapasowa wyłączona

Pierwszym z problemów jest wyłączona kopia zapasowa. To właśnie z tego powodu narzędzie do tworzenia kopii zapasowych może nie działać. Zostaniesz o tym powiadomiony w następujący sposób:

Funkcja tworzenia kopii zapasowych jest wyłączona

Znaczy, to że jest ona w danej chwili wyłączona i że do tworzenia kopii zapasowych możesz użyć innych metod.

Aby włączyć funkcję tworzenia kopii zapasowych w Magento 2, wprowadź następujące polecenie CLI:

bin / magento config: ustaw system / backup / funkcjonalność_enabled 1

Wszystkie niezbędne informacje na temat kopii zapasowych są wymienione w oficjalnym dokumencie „Kopie zapasowe i wycofywanie zmian w Magento 2”, dostępnym na stronie dostawcy usług.

2. Brak miejsca na dysku

Kopia zapasowa może nie być dostępna z powodu braku miejsca na dysku. Zwolnij go, aby rozwiązać problem z kopią zapasową, który występuje podczas instalacji Magento 2. Możesz np. przenieść niektóre pliki do innego magazynu.

3. Występujące błędy systemu operacyjnego

Wiele systemów operacyjnych zostało zgłoszonych jako błąd w całym okresie tworzenia kopii zapasowych Magento 2. Niestety to bardzo złożony temat, wymagający stworzenia osobnego artykułu. Możesz jednak skontaktować się z administratorem systemu lub poprosić o pomoc na forach publicznych. Otwarcie problemu z GitHub również może Ci pomóc w rozwiązaniu problemu.

4. Awaria kopii zapasowej

Jeśli kopie zapasowe lub testy kopii zapasowych nie powiodą się, może to oznaczać, że jako właściciel systemu plików Magento nie masz wystarczających uprawnień w systemie plików. Jeśli masz do czynienia z plikami tylko do odczytu lub inny użytkownik je posiada, nie będziesz w stanie wykonać kopii zapasowej systemu.

Z tego powodu warto już na początku zweryfikować uprawnienia systemów plików i własność katalogu <magento_root> / var oraz podkatalogów, ponieważ mają one naprawdę duże znaczenie.

Jak rozwiązać problemy z wyszukiwarką w Magento 2?

Największe problemy Magneto 2

Gdy wersja Magento, z której korzystasz, używa wyszukiwarki katalogu nieobsługiwanej w wersji platformy, do której chcesz ją zaktualizować, zobaczysz następujący błąd:

Twoja obecna wyszukiwarka <nazwa silnika> nie jest obsługiwana. Przed aktualizacją musisz zainstalować obsługiwaną wyszukiwarkę.

Pamiętaj, że Twoja wyszukiwarka może być ustawiona na MySQL lub wersję Elasticsearch, która nie jest już obsługiwana w Magento 2. Dlatego sprawdź dokładnie oprogramowanie, które używasz. W tym celu użyj tego polecenia:

bin / magento config: pokaż katalog / wyszukiwarkę / wyszukiwarkę

Pomoże Ci to sprawdzić aktualną wyszukiwarkę i jej wersję.

Wyskoczenie takiego rodzaju błędu nie oznacza, że Magento jest niespójne, a Administrator niedostępny. Aby rozpocząć rozwiązywanie problemu, musisz powrócić do poprzedniej wersji Magento 2. Zacznij od jednego z następujących poleceń:

composer require magento/product-enterprise-edition=<version>
composer require magento/product-community-edition=<version>

Zastąp <version> wersją instalacji używaną przed aktualizacją. Powinna ona zawierać trzy cyfry oddzielone kropkami: 2.2.3.

Wyszukiwarka MySQL

Kiedyś MySQL był domyślną wyszukiwarką katalogów Magento. Jednak wszystko zmieniło się w wersji 2.4.0 i od tamtej pory nie jest już obsługiwany. Teraz wymagana jest wyszukiwarka Elasticsearch. Powinieneś ją zainstalować i skonfigurować przed aktualizacją do 2.4, aby wszystko działało sprawnie.

Wyszukiwarka Elasticsearch

Jeśli już używasz Elasticsearch, ale jej wersja jest nieaktualna, napotkasz błąd. Zaktualizuj więc wyszukiwarkę przed aktualizacją do Magento 2.4. Użyj Elasticsearch 7.x i zapoznaj się z oficjalnym przewodnikiem „Skonfiguruj Magento do korzystania z Elasticsearch” dostępnym na stronie dostawcy. Po aktualizacji musisz skonfigurować Elasticsearch i ponownie zindeksować. Dopiero wtedy możliwa jest aktualizacja do Magento 2.4.

Jak przywrócić Magento 2 po nieudanej aktualizacji?

Wyobraź sobie sytuację, w której próbujesz zaktualizować komponenty Magento 2, ale aktualizacja się nie udaje. System powiadamia Cię w następujący sposób za pośrednictwem dziennika konsoli:

[2015-08-14 12:12:02 CDT] Job "update {"components"
[{"name":"example/module","version":"1.1.0"}]}" has been started
[2015-08-14 12:12:02 CDT] Starting composer update...
[2015-08-14 12:12:02 CDT] An error occurred while executing job "update {"components":
[{"name":"example/module","version":"1.1.0"}]}": Could not complete update {"components":
[{"name":"example/module","version":"1.1.0"}]} successfully: Cannot find component to update 

Przykład ten ilustruje przypadek, w którym nie ma wersji składnika do przywrócenia. Musisz więc omówić tę kwestię z dostawcą tego elementu. Możesz także samodzielnie rozwiązać problem lub powrócić do poprzedniej wersji. Kliknij Cofnij, aby pozwolić Magento odzyskać dane, nawet jeśli wcześniej nie utworzyłeś ich kopii zapasowej.

Jak zmienić adres URL administratora w Magento 2

Jednym z najważniejszych i jednocześnie łatwych do wdrożenia ulepszeń bezpieczeństwa dla Magento 2 jest niestandardowy adres URL administratora. Aby zmienić adres swojego zaplecza, musisz zmodyfikować plik „app / etc / local.xml” znajdujący się w sekcji admin / routers / adminhtml. Aby zmienić adres URL administratora w Magento 2, użyj takiego kodu:

<admin>
<routery>
<adminhtml>
<args>
<frontName><![CDATA[your-secure-location]]> </frontName>
</args>
</adminhtml>
</routers>
</admin>

Zdaniem niektórych specjalistów zmiana domyślnego adresu URL administratora za pośrednictwem natywnego interfejsu nie jest dobrym pomysłem. Innym zaleceniem jest użycie trudnej do odgadnięcia nazwy lokalizacji zaplecza. Zastosuj zmiany, wyczyść pamięć podręczną, sprawdź nowy adres URL i upewnij się, że zamiast starej jest wyświetlana strona błędu 404. Pamiętaj, to bardzo ważne!

Jak tworzyć przekierowania 301 w Magento 2?

Możesz utworzyć przekierowania 301 dla swojej witryny Magento 2 w sekcji Backend – Catalog – URL Rewrite Management, Jak to zrobić? Oto instrukcja:

1. Kliknij: Dodaj przepisanie adresu URL.
2. Otwórz menu Utwórz przepisanie adresu URL i wybierz Niestandardowy;
3. Wypełnij formularz Informacje o przepisywaniu adresu URL:
– ID Path – wprowadź stary adres URL.
– Ścieżka żądania – określ ją ponownie.
– Ścieżka docelowa – wprowadź tutaj nowy adres URL.
4. Wybierz opcję Trwałe (301) dla przekierowań.
5. Zapisz zmiany.

 Następnie możesz sprawdzić, czy przekierowanie działa, czy nie, przechodząc do starej strony.

Jak aktywować kilka reguł koszyka dla jednego kuponu w Magento 2?

Przy domyślnych ustawieniach Magento 2 nie możesz aktywować kilku reguł koszyka dla jednego kuponu. Możesz jednak rozwiązać te problemy za pomocą żądania bazy danych:

1 DROP INDEX „UNQ_SALESRULE_COUPON_CODE” ON „Salesrule_coupon”

Otwórz „/app/code/core/Mage/SalesRule/Model/Resource/Coupon.php”. Musisz znaleźć wiersze 43-46 i skomentować je w następujący sposób:

/*$this->addUniqueField(array(
'field' => 'code',
'title' => Mage::helper('salesrule')->__('Coupon with the same code')
)); */ 
 

Inne problemy i rozwiązania Magento 2

To kategoria, w której zamieściliśmy rozwiązania na błędy, których nie można przyporządkować do innych wymienianych w tym artykule.

Jak rozwiązać problem „Jeden lub więcej indeksów jest w pełni nieprawidłowych” w Magento 2?

Jeśli widzisz komunikat systemowy „Co najmniej jeden indeks jest całkowicie nieprawidłowy”, nie ma powodu do niepokoju. Oznacza to tylko, że musisz ponownie zindeksować swoją witrynę Magento 2. Jest to dość prosta procedura, która nie wymaga żadnej wiedzy technicznej. Możliwe jest uruchomienie zadania Cron lub uruchomienie następującego polecenia w katalogu głównym instalacji Magento 2:

 php bin / Magento indeksator: reindeks

Jak rozwiązać problemy Magento 2 związane z rozszerzeniami PHP?

Jeśli nie jesteś użytkownikiem technicznym, poproś o to kogoś, kto orientuje się w temacie – to najprostsze rozwiązanie. Możesz jednak spróbować ponownie skonfigurować ustawienia php.ini na własną odpowiedzialność.

Jak skonfigurować Magento 2 z nową domeną?

W zależności od potrzeb Twojej firmy e-commerce może być konieczna częsta zmiana nazwy domeny. Na szczęście bez problemu poradzisz sobie z tym zadaniem, nawet  jeśli nie jesteś programistą. Wystarczy, że wykonasz następujące kroki:

1. Przejdź do swojego administratora Magento 2 i odwiedź Sklepy -> Konfiguracja -> karta Ogólne -> Sieć.
2. Rozwiń sekcję Podstawowe adresy URL.
3. Tutaj możesz określić nowy adres domeny.
4. Rozwiń także sekcję Bezpieczne podstawowe adresy URL.
5. Podaj nowy adres domeny w polu Bezpieczny podstawowy adres URL.
6. Zapisz nowe zmiany („Zapisz konfigurację” w prawym górnym rogu).

Jak rozwiązywać problemy z bezpieczeństwem i wydajnością spowodowane przez przestarzałe oprogramowanie Magento?

Jest ważna kwestia, o której koniecznie musisz pamiętać – tylko najnowsza wersja Magento 2 oferuje najlepsze wskaźniki wydajności i najbezpieczniejsze środowisko. Dlatego ważne jest, aby zaktualizować swoją witrynę e-commerce. Jeśli tego nie zrobisz, napotkasz liczne trudności. Jak rozwiązać problemy z bezpieczeństwem i wydajnością spowodowane przez przestarzałe oprogramowanie Magento?

Możesz użyć Composera, aby pobrać najnowsze oprogramowanie. Nie zapomnij utworzyć kopii zapasowej, zanim przejdziesz dalej. Aby przeprowadzić aktualizację, wykonaj następujące kroki:

1. Połącz się ze swoim serwerem internetowym przez SSH, używając dowolnego wybranego klienta SSH.
2. Zaloguj się na serwerze Magento 2 jako użytkownik z pełnym prawem własności do systemu plików.
3. Utwórz połączenie SSH i przejdź do katalogu głównego Magento 2.
4. Użyj tego polecenia:
5. Composer wymaga magento / product-community-edition 2.x.x –no-update

Następnie zastąp 2.x.x najnowszą wersją:

1. Wprowadź klucze uwierzytelniające magento.repo, jeśli zostaniesz o to poproszony.
2. Wyczyść pamięć podręczną po zakończeniu aktualizacji.
3. Sprawdź, czy aktualizacja zakończyła się powodzeniem w Magento 2 Admin. Aktualną wersję oprogramowania znajdziesz w prawym dolnym rogu.

Jak rozwiązywać problemy z pamięcią podręczną CSS w Magento 2?

Aktualizacja CSS w witrynie e-commerce nie zawsze prowadzi do pożądanego rezultatu. Twoje zmiany mogą nie zostać wyświetlone, jeśli nie wyczyścisz prawidłowo pamięci podręcznej. Poniższe polecenia mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z pamięcią podręczną CSS w Magento, jeśli takie u Ciebie wystąpią.

rm -rf var/di/* var/generation/* var/cache/* var/log/* var/page_cache/* var/session/*var/view_preprocessed/* pub/static/*
php bin/magento setup:static-content:deploy
php bin/magento cache:clean
php bin/magento cache:flush 

Jak przekierować Magento 2 do otwierania przez WWW?

Pamiętaj, że istnieje możliwość przekierowania Twojej witryny do otwarcia przez „www”. Możesz zastosować niezbędne zmiany w pliku .htaccess znajdującym się w katalogu głównym Magento 2. Jak to zrobić? Znajdź fragment „RewriteEngine on” i wklej poniższy kod:

 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [R=301,L] 

Następnie Przejdź do Store → Configuration → General →  Web i rozwiń sekcję Base URL. Teraz możesz zastąpić swoją domenę http://www.domain.com. Nie zapomnij zapisać zmian („Zapisz konfigurację” w prawym górnym rogu).

Jak rozwiązywać problemy z Magento 2 Commerce Cloud?

W tym akapicie znajdziesz różne wskazówki, dotyczące rozwiązywania problemów związanych z Magento Commerce Cloud. Chociaż zawsze możesz przesłać zgłoszenie, aby uzyskać fachową pomoc podczas korzystania z tej platformy, zgodnie za głosem specjalistów, zalecamy sprawdzenie następujących kwestii:

1. Zweryfikuj poświadczenia.
2. Przejrzyj pliki dziennika.
3. Sprawdź odniesienie do komunikatu o błędzie dla ece-tools.
4. Użyj New Relic Logs do przeglądania i analizowania danych dziennika zagregowanych dla środowisk Pro Staging i Production.

Możesz również poszukać możliwych rozwiązań w oficjalnej dokumentacji Magento Commerce Cloud. Jeśli jednak samodzielne rozwiązywanie problemów nie jest dla Ciebie, utwórz zgłoszenie o pomoc. Jak to zrobić?

1. Przejdź do interfejsu internetowego projektu.
2. Zaloguj się do Centrum pomocy Magento.
3. Kliknij: Prześlij zgłoszenie w prawym górnym rogu.
4. Wypełnij zgłoszenie do pomocy technicznej i prześlij je.

Pomimo to, że wiesz, jak wysłać zgłoszenie z prośbą o pomoc, nadal interesuje Cię rozwiązywanie problemów z Magento 2? Zapraszamy więc do dalszej lektury naszego poradnika!

Jak rozwiązywać problemy z wdrażaniem Magento 2?

W obsłudze Magento niezwykle ważna jest kwestia niepoprawnych kluczy uwierzytelniających –  kluczy do innego konta lub tych, których używasz do Magento Open Source. Z jakiego powodu?  Użycie nieprawidłowych kluczy prowadzi do niepowodzenia całego procesu wdrożenia. Nie jest to jednak sytuacja typu catch-22. Możesz je odzyskać, klonując projekt, dodając poprawne klucze do auth.json i wypychając zmianę do gałęzi głównej.

Na potrzeby przykładowej sytuacji załóżmy, że w swoim projekcie masz tylko gałąź główną, czyli domyślną, którą otrzymujesz podczas tworzenia projektu po raz pierwszy. Możesz ponownie wdrożyć narzędzie z poprawnymi kluczami uwierzytelniania w następujący sposób:

1. Zaloguj się do maszyny za pomocą kluczy Magento Commerce Cloud SSH, a następnie do swojego projektu. Użyj następującego polecenia:

 1. 1 logowanie do magento-cloud

2. Utwórz nową gałąź, aby zaktualizować kod o nazwie auth:

 1. 1 środowisko magento-cloud: master autoryzacji gałęzi

3. Przejdź do katalogu głównego projektu.
4. Znajdź plik auth.json i otwórz go w edytorze tekstu.

{
„http-basic": {
"repo.magento.com": {
"nazwa użytkownika": "<twój klucz publiczny>",
"hasło": "<twój klucz prywatny>"
}
}
}

5. Określ poprawne klucze uwierzytelniania.

6. Zapisz zmiany i zamknij edytor.

7. Zatwierdź i scalać zmiany:

git add -A
git commit -m "<opis zmiany>"
git push origin master

8. Poczekaj do zakończenia procedury wdrażania.

Pamiętaj! Zawsze postępuj zgodnie z komunikatami systemowymi, ponieważ wskazują one, czy wdrożenie się powiodło.

Jak naprawić nieprawidłowe dane uwierzytelniające w Magento 2?

Omówmy teraz kolejne problemy związane z nieprawidłowymi danymi logowania w pliku auth.json.

Nieudane wdrożenie jest najczęstszym objawem nieprawidłowych poświadczeń. Zwykle prowadzi to do następującego typu błędu:

Nie można uzyskać dostępu do adresu URL
The 'https://repo.magento.com/archives/magento/magento-cloud-configuration/magento-magento-cloud-configuration-1.0.3.0.zip’ URL could not be accessed: HTTP/1.1 403 Forbidden

Wszystkie swoje błędy możesz zobaczyć w dzienniku. Zaloguj się do swojego projektu i kliknij: Niepowodzenie.

Tego typu problem możesz rozwiązać także, klonując projekt lokalnie i aktualizując plik auth.json z poprawnymi kluczami autoryzacji. Następnie uruchom aktualizację kompozytora, aby odświeżyć zależności projektu. Wszystkie te procedury, jeśli zostaną wykonane pomyślnie, pozwolą wdrożyć projekt i rozpocząć jego modyfikacje.

Ważne! Pamiętaj, aby używać własnych kluczy, a nie wspólnych kluczy kont.

Od czego zacząć?

1. Zaloguj się do swojego komputera, na którym znajdują się klucze SSH:

2. Logowanie do magento-cloud

3. Teraz musisz wymienić swoje projekty:

projekt magento-cloud: lista

4. Klonowanie projektu to kolejna opcja. Zrób to, jeśli dotyczy:
projekt magento-cloud: pobierz <identyfikator projektu>

Teraz przejdź do katalogu projektu, aby zaktualizować plik auth.json i ponownie wdrożyć środowisko:

1. Otwórz plik auth.json w edytorze tekstu.
2. Zmień odpowiednio nazwy użytkownika i hasła kluczy publicznych i prywatnych Magento Commerce.
3. Zapisz zmiany i wyjdź z edytora.
4. Zaktualizuj zależności projektu:

1 composer update

Teraz możesz dodawać, zatwierdzać i wypychać zmiany:


1. git add -A
2. git commit -m „<message>”
3. git push origin master

Po wykonaniu powyższych informacji Twój projekt jest wdrażany. Zakończenie procesu może zająć trochę czasu. Kiedy wdrożenie zostanie zakończone, otrzymasz odpowiedni komunikat.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy wdrożenie się powiodło, możesz to zrobić, wpisując jeden z adresów URL wyświetlanych w obszarze Trasy środowiska: w przeglądarce internetowej. Jeśli wszystko działa poprawnie, masz tylko problem z nieprawidłowymi danymi logowania.

Jak rozwiązać problemy z nowym projektem Magento 2?

Brak kodu to najczęstszy problemem związanym z nowym projektem Magento. Możesz go nie otrzymać, ponieważ kreator konfiguracji nie zakończył wszystkich procesów. W takim przypadku pojawia się następujące powiadomienie: This project has no code yet.

Musisz więc kliknąć czerwone łącze w komunikacie, aby ponownie uruchomić kreator i instalację, postępując zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pierwszej konfiguracji.

Jak naprawić błąd wdrożenia komponentu w Magento 2?

Komponenty, których zależności są nieodpowiednie dla twojego środowiska, takie jak niekompatybilne wersje PHP, powodują błędy. Recepta na nieudane wdrożenie jest dostępna w dwóch formach. Możesz przywrócić snapshot lub pozbyć się niesprawnego składnika z pliku composer.json i ponownie wdrożyć całe środowisko.

Sprawdź jednak, jak oczyścić się z poprzedniego wdrożenia. Konieczne jest zalogowanie się do zdalnego środowiska i wyczyszczenie zawartości katalogu var. Następnie możesz usunąć komponent z pliku composer.json i ponownie wdrożyć rozwiązywanie problemów z awarią wdrażania komponentów w Magento 2.

Jak wyczyścić katalogi var? Przejdź do lokalnej stacji roboczej, a później do katalogu głównego projektu Cloud:

1. Użyj następującego polecenia SSH, aby zalogować się do środowiska zdalnego:


środowisko magento-cloud: ssh

2. Następnie wyczyść katalogi var za pomocą tego polecenia:


1 rm -rf var / *

Komenda „Usuń komponent” zawiera następujące kroki:

1. Przejdź do katalogu głównego projektu Cloud na lokalnej stacji roboczej.
Wyczyść pamięć podręczną za pomocą tego polecenia:

composer clear-cache\

2. Pozbądź się niechcianego komponentu:

Composer remove <component-name>: <version>

3. Jeśli procedura zakończyła się pomyślnie, pojawi się następujący komunikat:

Package "<name>:<version>" listed for update is not installed. Ignoring

I to wszystko. Nie musisz robić już nic więcej.

4. Pobranie aktualizacji zajmuje zwykle trochę czasu.

5. Teraz możesz dodawać, zatwierdzać i przesyłać zmiany.


1. git add -A
2. git commit -m „<message>”
3. git push origin <ID environment>

Jak rozwiązać problemy z kluczem szyfrowania w Magento 2?

Przyjrzyjmy się teraz najczęściej napotykanych problemach w Magento 2 związanych z kluczami szyfrującymi. W przypadku nowego projektu – Starter, klucz szyfrowania Magento pojawia się w głównym oddziale środowiska produkcyjnego. Za każdym razem, gdy przechodzisz na inne środowiska, następuje migracja z kodem i bazą danych.

W przypadku projektu Pro jest on powiązany z szablonem „pustej witryny”. Klucz szyfrowania pojawia się w gałęzi i środowisku Integration master. Trwa to do momentu pierwszego wdrożenia we wszystkich środowiskach. Jeśli chodzi o import danych z istniejącej instalacji Magento, konieczne jest utworzenie kopii klucza i wdrożenie go do środowisk.

W sytuacji, w której klucz szyfrowania nie jest dostępny we wszystkich środowiskach, Twój sklep napotka błędy uwierzytelniania i autoryzacji. Nie będziesz mieć możliwości przetwarzania płatności, zwrotów, wysyłki i tego typu innych funkcji. Jak rozwiązać taki problem? Zrobisz to, weryfikując i aktualizując zmienną środowiskową klucza szyfrowania. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. SSH do każdego środowiska w chmurze – najczęściej masz do czynienia z trzema z nich: z integracją, stagingiem i produkcją. Użyj tego polecenia:

magento-cloud environment:ssh

2. Następnie edytuj plik app / etc / env.php. Otwórz go w edytorze tekstu.

3. Zweryfikuj istniejące wartości klucza dla crypt. Powinien to być Twój klucz Magento Commerce.

return array (
'crypt' =>
tablica (
'key' => '<your encryption key>',
),
);

 

4. W przypadku niepoprawnej wartości dodaj właściwą i zapisz zmiany w pliku env.php.

Zastosuj też podobne zmiany w każdym środowisku. Nie zapomnij przetestować działań sklepu we wszystkich z nich, aby sprawdzić, czy nowe wartości są poprawne. Dzięki temu rozwiążesz problemy z kluczem szyfrowania Magento 2.

Jak rozwiązać problemy z minifikacją HTML w Magento 2?

Zdarza się, że minifikacja HTML może również powodować problemy w Magento 2. Zobacz więc, na co warto się przygotować!

Załóżmy, że do wygenerowania pliku config.local.php używasz następującego polecenia:

php bin / magento magento-cloud: scd-dump

 Jednak Twoja witryna Magento 2 napotyka błędy po utworzeniu i wdrożeniu. Wszystkie próby uzyskania dostępu do witryny powodują następujący błąd:

“failed to open stream: No such file or directory” for a series of files.”

Wykonaj więc następujące czynności, aby rozwiązać powyższy problem:

1. Skopiuj plik app / etc / config.local.php i wklej go do lokalnego.

2. Dokonaj edycji i usunięcia sekcji minify z pliku config.local.php:

 'template' =>
tablica (
'allow_symlink' => '0',
'minify_html' => '1',
),

3. Zmodyfikuj ustawienia minifikacji za pomocą następującego polecenia:

```shell update core_config_data set value=0 where path =’dev/template/minify_html’

4. Opróżnij wszystkie pamięci podręczne.

php bin/magento cache:flush

redis-cli -h <> -p <> flushall

5. Przejdź do pliku config.local.php i usuń wszystkie elementy związane z base_url.

Po zapisaniu zmian możesz przystąpić do pełnego wdrożenia pliku config.local.php. Przenieś go do gałęzi Git i buduj/wdrażaj w różnych środowiskach. W ten sposób rozwiążesz problemy z minifikacją HTML Magento 2.

Jak rozwiązać problemy Magento 2 Google Analytics, które występują podczas wdrażania?

Co zrobić, jeśli po wdrożeniu zauważysz, że integracja Magento 2 z Google Analytics została wyłączona? Na szczęście jest na to rozwiązanie!

Na potrzeby wytłumaczenia tego załóżmy, że wdrażasz kod w różnych środowiskach. Z kolei kompilacja i wdrażanie skryptów weryfikuje, czy gałąź główna została wdrożona, aby utrzymać włączone Google Analytics. Jednak gdy wykonujesz te same czynności w celu rozwinięcia lub gałęzi podrzędnych, odpowiedni skrypt wyłącza Google Analytics. Dlaczego tak się dzieje?

Potraktuj to jako środek zapobiegawczy, który nie pozwala danym i interakcjom programistów dostać się do Google Analytics i wpłynąć na statystyki Twojej firmy. Skrypt wdrażania sprawdza zmienną MAGENTO_CLOUD_ENVIRONMENT pod kątem nazwy gałęzi łańcucha głównego (pamiętaj, że jest to porównanie z rozróżnianiem wielkości liter) określonej dla GIT_MASTER_BRANCH. Nie możesz modyfikować takich zmiennych. Dlatego, gdy skrypt sprawdza, czy wdrożona gałąź jest główną, nie wyłącza Google Analytics. Ale kiedy wdrażasz inną gałąź, skrypt wyłącza usługę. Jak więc rozwiązać te problemy z Google Analytics, które występują podczas wdrażania w Magento 2?

Zawsze wdrażaj z gałęzi głównej. W ten sposób zapewniasz, że usługa Google Analytics będzie zawsze włączona Production.

Jak rozwiązywać problemy z dostępnością witryn w Magento 2?

Aby rozwiązać problemy z dostępnością witryny w Magento 2, odwiedź dzienniki wdrażania. Dlaczego? Ponieważ to one zawierają informacje niezbędne do zidentyfikowania problemu.

Dla przykładu – może okazać, że błąd CredisException uniemożliwia normalne działanie sklepu internetowego. Wywodzi się z natury Magento i sposobu, w jaki narzędzie obsługuje jednoczesne połączenia z Redis podczas wdrażania zawartości statycznej:

[2018-01-30 18:56:52] Generating static content for locales: en_US
[2018-01-30 18:56:52] Command:php ./bin/magento setup:static-content:deploy –jobs=3 en_US

[CredisException]
read error on connection 

Przedstawia to sytuację, w której domyślna liczba zadań przetwarzania podczas wdrażania zawartości statycznej jest ustawiona na 3. Jednak zalecana liczba zadań przetwarzania to 1.

Zaleca się więc wdrażanie zawartości statycznej w fazie kompilacji. Nie ma wówczas dostępu do Redis, więc nie napotkasz problemu,  a przy tym zminimalizujesz ewentualne przestoje w pracy.

Cyfrowe newsy / Bądź na bieżąco

Od początku 2022 roku wchodzimy w skład Unity Group. Teraz zapisując się do naszego newslettera, będziesz na bieżąco z informacjami całej naszej organizacji.

  Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na wysyłkę newslettera przez Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

  *Wymagane

  Andrzej-kurs-programowania

  Andrzej Szylar

  Chief Executive Officer

  E-mail:

  andrzej.szylar@unitygroup.com
  Magda2

  Magdalena Paczyńska-Kamienik

  HR Manager

  E-mail:

  magdalena.paczynska@unitygroup.com
  Aleksandra

  Aleksandra Bielawska-Clegg

  HR Business Partner

  E-mail:

  Michal

  Michał Duława

  New Business Developer

  E-mail:

  Katarzyna

  Katarzyna Zajchowska

  Marketing Partner

  E-mail: